Pepperstad.net

Foreningene på Pepperstad

Pepperstad består av syv likestilte foreninger.
Hver forening har egne vedtekter og består av grender, under disse foreningene ligger antennelaget – Pepperstad.net

Pepperstad.net står som eier av www.pepperstad.net og er ansvarlig for at et en kyndig person holder siden oppdatert. Formålet med denne siden er å gjøre informasjon rundt Pepperstad tilgjengelig på best mulig måte samt å gi beboerne muligheten til å kommunisere med hverandre og styret i Pepperstad.net via vårt forum. Vi åpner også for at foreningene på Pepperstad skal kunne legge ut informasjon på disse sidene.

Les Informasjonsskriv 2010

Pepperstad.net
Postboks 240
1541 Vestby

Organisasjonsnummer: 893 107 932

Pepperstad.net styret består av følgende representanter:

  • Tore Hem, Pepperstad Skog Vel, leder
  • Geir Mathisen, Mora Vel, kasserer
  • Lars Thune, Eika Vel, assisterende kasserer
  • Espen Karlsholmen, Solligrenda Vel, styremedlem
  • Jan Hellevik, Wessel Vel, webansvarlig
  • Håvard Myrhol, Skogen Vel, sekretær

Vara:

  • Nils Ola Bjørnstad, PSV
  • Asbjørn Gulbrandsen, WV