Pepperstad Skog Vel

Her er en oversikt over hvem som sitter i styret i Pepperstad Skog Vel, samt viktige dokumenter og protokoller.

Er det noe du savner på nettsidene, gi beskjed til styret.

Styret 2014/2015:

Leder: Tore Hem                                            Karen Bachs vei 22      tlf: 64 95 11 57 

Kasserer: Ebba Skogen                                    Sadelmagerens vei 7   tlf: 64 95 15 27 

Sekretær: Henriette W. Jalkeng                       Sadelmagerens vei 5   tlf: 90 60 60 50

Web-ansvarlig: Ola Bjørnstad                     Sadelmagerens vei 9   tlf:  90 81 94 56

Internkontroll lekeplasser: Dag Holst                 Sadelmagerens vei 17 tlf: 91 66 02 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Varamedlem: 

Willy Robert  Hanssen         Dommerens vei 3          tlf: 48 10 44 09

  

Valgkomitè:

Marianne Andreassen        Johnsrudveien 2

Harald Ove Dalland             Mettes vei 30                        

  

Pepperstad.net representant:    Tore Hem

 

Hvert år kan man søke vellet om økonomisk bistand til ulike type prosjekter, tilstelninger etc.

Søknadsfristen for stønad er satt til 31.august hvert år.

Søknadene vil bli behandlet på første styremøte etter denne dato. 

Postadresse:

Pepperstad Skog Vel
Postboks 16
1541 Vestby

 

 

Relevante dokumenter:

Referat generalforsamling 2014

Generalforsamling-Innkallelse 2014

Varsel innkallelse generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2013

Generalforsamling-Innkallelse 2013

Referat generalforsamling 2012 

Innkalling generalforsamling 2012  

Referat generalforsamling 2011

Innkalling generalforsamling 2011

Generalforsamling, Referat 2010 

Generalforsamling, Innkallelse 2010

Generalforsamling, Referat 2009

Vedtekter PSV 2012