Pepperstad Skog Vel

Her er en oversikt over hvem som sitter i styret i Pepperstad Skog Vel, samt viktige dokumenter og protokoller.

Er det noe du savner på nettsidene, gi beskjed til styret.

Styret 2013/2014:

Leder: Tore Hem                             Karen Bachs vei 22      tlf: 64 95 11 57 

Kasserer: Ebba Skogen                     Sadelmagerens vei 7     tlf: 64 95 15 27 

Sekretær:  Charlotte P. Karlsen         Johnsrudveien 1           tlf: 92 88 13 41

Trafikk:  Marianne Andreassen         Johnsrudveien 2           tlf: 64 95 10 27 

Web:  Henriette W. Jalkeng             Sadelmagerens vei 5     tlf: 90 60 60 50

 

Varamedlem: 

Fra september 2013 og frem til generalforsamling 2014 har vi ikke et varamedlem

  

Valgkomitè:

Åsmund Magnussen     Sadelmagerens vei 11       tlf: 64 95 00 22

Eddy Knutsen Storsæter   Johnsrudveien 12        tlf: 64 95 91 56

  

Pepperstad.net representant:    Tore Hem

 

Hvert år kan man søke vellet om økonomisk bistand til ulike type prosjekter, tilstelninger etc.

Søknadsfristen for stønad er satt til 31.august hvert år.

Søknadene vil bli behandlet på første styremøte etter denne dato. 

Postadresse:

Pepperstad Skog Vel
Postboks 16
1541 Vestby

 

 

Relevante dokumenter:

Generalforsamling-Innkallelse 2014

Varsel innkallelse generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2013

Generalforsamling-Innkallelse 2013

Referat generalforsamling 2012 

Innkalling generalforsamling 2012  

Referat generalforsamling 2011

Innkalling generalforsamling 2011

Generalforsamling, Referat 2010 

Generalforsamling, Innkallelse 2010

Generalforsamling, Referat 2009

Vedtekter PSV 2012