Årsmøte i Eika Vel, Mandag 18 mars kl 1900, JI Bygg`s lokaler
Publisert av Heidi Rudi, Nyhetskategori: Nyheter

Det innkalles til årsmøte/ordinær

generalforsamling i Eika Vel.  Mandag 18.

mars 2013 kl. 19.00

Sted: JI Byggs kontorer

 

 

 

Dagsorden

1.                

Godkjenning av

innkalling og agenda

2.                

Konstituering

3.                

Årsberetning 2012

4.                

Regnskap/Revisors

beretning 2012

5.                

Budsjettforslag

og fastsetting av velavgift 2013

6.                

Innkomne forslag

7.                

Valg

8.                

Avslutning

 

 

Utfyllende informasjon finnes

www.pepperstad.net

De som ønsker informasjonen i

papirform kan sende melding om dette til

Eika Vel, postboks 80, 1541

Vestby

 

 

Fra styret i Eika Vel

 

Legg inn en kommentar