Årsmøte 2015

 

Årsmøte i Eika Vel gjennomføres tirsdag den 17, mars kl 1900 i JI-Bygg sine lokaler på Pepperstad. Dokumenter til behandlig kan hentes her

Protokoll fra årsmøtet kan hentes:Protokoll fra årsmøte 2015 i Eika Vel