Ekstraordinært årsmøte – 12. mai 2014

Det avholdes ekstraordinært årsmøte 12. mai 2014 i JI Byggs lokaler på Pepperstad.

Da det på ordinært årsmøte ikke lot seg gjøre å velge en leder og sekretær for Eika Vel er det nødvendig å avholde ekstraordinært årsmøte.  Det er følgelig to saker til behandling:

1. Valg (se Valgkomiteens innstilling)

2. Revidert budsjett (Revidert Budsjettforslag 2014)

 

Følgende er lagt i postkassene til samtlige husstander:

Innkalling ekstraordinært årsmøte