Generalforsamling Pepperstad.net
Publisert av Christian Nybråten, Nyhetskategori: Nyheter

Da nærmer det seg tid for Generalforsamling 2013.

Varsel er distribuert i postkassene, men gjøres tilgjengelig også her. Litt utfordringer medførte at publisering av denne informasjonen på hjemmesidene i år dessverre kom litt sent. Vi beklager dette. Selve innkallingsdokumentene vil gjøres tilgjengelig innen fristen.

Varsel om innkalling kan leses her.

Styret har også gjennomført forhandlinger med Get for en ny avtaleperiode. Informasjon om dette kan leses her.

Legg inn en kommentar