Kollektiv avtale

Priser kollektiv avtale fra 1.3.2018 (PDF)