Innkalling til årsmøte i Eika Vel
Publisert av Heidi Rudi, Nyhetskategori: Nyheter

Det innkalles til årsmøte/ordinær generalforsamling i Eika Vel.

Mandag 28.mars 2011 kl 19.00

Sted: JI Byggs kontorer

Dagsorden

1. Konstituering

2. Årsberetning

3. Regnskap

4. Revisors beretning

5. Fastsette velavgift og budsjettforslag

6. Innkomne forslag

7. Valg

8.  Avslutning

Fra styret i Eika Vel

Innkalling til årsmøte i Eika Vel

Legg inn en kommentar