Invitasjon til informasjonsmøte angående evt. tomtesalg i Eika Vel
Publisert av Knut E. Toftner, Nyhetskategori: Nyheter

Vestby kommune v/RO-eiendom inviterer til gjennomgang av planutkast og tomteplassering for ny barnehage på Pepperstad.

Informasjonsmøtet avholdes i kommunestyresalen i Vestby Rådhus torsdag 6. februar 2014 kl. 19:00.

Fra kommunen stiller spesialrådgiver Roald Haugberg og arealplanlegger Øivind Andreassen som vil foreta gjennomgangen.

Vel møtt!

Med hilsen

Kjell Tjernsbekk
Eiendomssjef

Legg inn en kommentar