Pepperstad.net Generalforsamling 2012
Publisert av Christian Nybråten, Nyhetskategori: Nyheter

Tidspunkt: tirsdag 24. april kl. 19:30 (fremmøte kl. 19:15)

Sted: Pepperstad grendehus, Bjørlien skole

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen sendes styret gjennom kontakt oss lenken du finner i menyen over, og må være mottatt av styre senest innen 12. mars.

Innkallingen vil være tilgjengelig på vår nettside senest 1. april.

Referat vil være tilgjengelig senest 4 uker etter Generalforsamlingen.

Som besluttet på Generalforsamling 2011 sender vi fra i år av kun ut melding om Generalforsamling til medlemmenes postkasse. De som ønsker papirversjon av innkalling og referat må bestille dette av styret (gratis).

Legg inn en kommentar