Pepperstad.net

Foreningene på Pepperstad

Pepperstad består av syv likestilte foreninger.
Hver forening har egne vedtekter og består av grender, under disse foreningene ligger antennelaget – Pepperstad.net

Pepperstad.net står som eier av www.pepperstad.net og er ansvarlig for at et en kyndig person holder siden oppdatert. Formålet med denne siden er å gjøre informasjon rundt Pepperstad tilgjengelig på best mulig måte samt å gi beboerne muligheten til å kommunisere med hverandre og styret i Pepperstad.net via vårt forum. Vi åpner også for at foreningene på Pepperstad skal kunne legge ut informasjon på disse sidene.

Pepperstad.net
Postboks 240
1541 Vestby

Organisasjonsnummer: 893 107 932

Pepperstad.net styret består av følgende representanter:

  • Tore Hem, Pepperstad Skog Vel, leder
  • Geir Mathisen, Mora Vel, kasserer
  • Jan Henrik Flatla Palnes, Eika Vel, assisterende kasserer
  • Espen Karlsholmen, Solligrenda Vel, styremedlem
  • Jan Hellevik, Wessel Vel, webansvarlig
  • Tommy Knudsen, Skogen Vel, sekretær

Dokumenter relatert til anbudsrunde om fiber 2017.

Konkurransegrunnlag_PepperstadNet

Vedlegg_A_Egenerklæring

Vedlegg_B_PrisOgKrav_v2

Vedlegg_C_SluttbrukerProdukter

Vedlegg_D_Utstyrsoversikt

Dokumentene over er publisert i forbindelse med innhenting av anbud. Det presiseres at dokumentene er pepperstad.net sin eiendom og skal ikke deles med tredje part eller benyttes på noen måte uten samtykke fra pepperstad.net. I tillegg finnes det en teknisk kravspesifikasjon på infrastruktur. Denne er veldig teknisk, kan sendes på email om det er noen som  har ønske om å lese den. Ta i så fall kontakt med styret via epost.

Diverse dokumenter

Les Informasjonsskriv 2010