Referat – Generalforsamling 2015 – Pepperstad skog vel
Publisert av Ola Bjørnstad, Nyhetskategori: Nyheter

Referat fra generaforsamlinga + budsjett med kommentarer til referatet:

Styret mener at det har skjedd en feiltolkning under punkt 4 om budsjettet for 2015 og har derfor lagt ved en kommentar til referatet.

Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2015

Budsjett 2015 med kommentar til referatet

Legg inn en kommentar