Renovasjonsordning

Det er forskjellige tømmeplaner på Pepperstad. Har du behov for tømmeplanen for din eiendom/område må Movar kontaktes.

Les på Movars side

Les på Vestby kommunes sider

Nyttig informasjon

Beholderne:
140 liter restavfallsbeholder (tømmes hver uke)
240 liter beholder til papp/papir og drikkekartonger (kildesortering)
140 liter beholder til glass- og metallemballasje fra mat og drikkevarer (kildesortering)
Kildesorteringsfraksjonene tømmes hver 4. Uke (se tømmekalender).

I tillegg utdeles en rull med 12 stk gjennomsiktige plastsekker en gang pr. år.
Disse skal brukes for innsamling av plast.

Det er abonnentens ansvar å sørge for rengjøring av beholderne. Bruk handleposer eller svarte søppelsekker i restavfallsbeholderen for å hindre tilsøling av beholderen.

Ekstra restavfall leveres i blå ekstrasekk som plasseres ved siden av beholderne
(de sorte movar originalsekkene kan brukes, samt påske- og julesekkene).
Blå ekstrasekker kan bl.a. kjøpes her: Coop Mega Vestby, Vestby Kommune, Vestby Gjenbruksstasjon.

Ønsker naboer å gå sammen om å ha felles oppsamlingsutstyr kan Movar kontaktes.

Klær og sko:
Movar samarbeider med UFF for innsamling, og kan bl.a. leveres her: ICA Vestby og Vestby Gjenbruksstasjon.