Tilbakemelding fra GET angående tiden med ustabilt internett
Publisert av Stål Hermo, Nyhetskategori: Nyheter

Styret i Pepperstad.net har stilt GET en del spørsmål rundt problemene vi hadde, og har fått følgende svar:

Pepperstad.net: Hva blir gjort med ustabilitetene her på Pepperstad?
GET: Tekniker er sent når støyinnslag registreres. Dette registreres av kunder som ringer kundesenter før det eskaleres til vår NOC avd. ( De overvåker og gjør målinger ut i nettet)

Pepperstad.net: Hva var galt?
GET: Det er registrert støyinnslag fra konnektorer, skadet kabel og to husstander. Dette kan skape ustabilitet hos flere kunder i området.

Pepperstad.net: Hvorfor har det tatt så utrolig lang tid å rette disse problemene?
GET: Støyinnslag kan være vanskelig å lokalisere og krever mye  kompetanse og erfaring. Da feilene inntreffer til forskjellige tidspunkt av døgnet og har varierende varighet, er det vanskelig å treffe rett i tidsvinduet som er tilgjengelig for feilsøking (altså mens støyinnslaget er tilstedet)

Pepperstad.net: Hva blir gjort for å øke responstiden?
GET: Vi er avhengig av at kunder ringer feil inn til kundesenteret, utenom dette tar vi action når dere i styret melder fra. Men i dette tilfelle var det vanskelig å finne feil da den var periodisk.

Pepperstad.net:Hva blir gjort for å unngå slike problemer igjen?
GET: Jeg er i den oppfattelsen av at nettet ble gått gjennom (Sweep And Balance) før Get tok over og sånn sett skal være i en bra tilstand. Støykilder som kommer av skadet utstyr som produksjonsfeil, ytre påkjenninger og fra enkelthusstander kan det vel ikke sikres mot. Proaktivt arbeid er jo da Sweep And Balance av nettet ved jevne mellomrom, og rask utsendelse av tekniker når fellesfeil oppstår.

Legg inn en kommentar