Varsel om vedlikehold onsdag 27. januar
Publisert av Christian Nybråten, Nyhetskategori: Nyheter
I perioden 08:00 og 14:00 vil Get gjennomføre noe vedlikehold i nettet etter noe av feilrettingsarbeidet som ble utført i høst.
Dette arbeidet skal ikke medføre utfall for noen, men det kan bli noen korte avbrudd på internet og voip telefoni  i 4-5 sekunder mens justeringen pågår.
Skulle noen oppleve problemet etter dette arbeidet, vennligst gi beskjed til oss.

Legg inn en kommentar