Fellesområder

Snøryddingen er vellets ansvar og foretas av: Finstad Anleggsdrift ANS, tlf 64 95 00 88

Hvis strøgrus kassene går tomme, ta kontakt med styret!

Wesselbakken:
Toppen av Wesselbakken ligger ved Wesselstua.
Wesselbakken er en populær akebakke om vinteren.

I 2006 vedtok styret å støtte prosjekt Wesselbakken. Ett vedtak som ble fulgt opp på Generalforsamlingen 2006.
I 2007 ble prosjektet gjennomført.

Wesselstua:
Johan Herman Wessels fødested i 1742.
Adresse: Johnsrudveien 13, 1540 Vestby

Wesselstua brukes blant annet når vi holder generalforsamlinger, og kan også brukes som festlokaler. Stedet leies ut av Vestby Kommune – kulturkontoret.

Moradammen:
En liten idyll i sommerhalvåret med ender og småfisk. På vinterstid er det skøytebane med enkel kveldsbelysning.

Moradammen har delt eierrett med Statskog. Dessverre har ikke Statskog oppfylt sine forpliktelser med inngjerding på sin del. Ikke svømmedyktige barn bør derfor ikke besøke dammen uten tilsyn av voksne.

Lekeplasser
Wessel Vel har 1 lekeplass plassert i området Mads vei / Johans vei og 1 plassert i skogkanten innerst i Slagterens vei.

Det er grendene Mads vei / Johans vei og Slagterens vei som har ansvaret for vedlikehold av hver sin lekeplass.

Styret gjennomfører periodisk befaring (internkontroll) for å sikre trygge lekeplasser. Alle beboere har ett ansvar for å melde i fra til styret dersom det oppdages feil eller mangler på lekeplassene.