Internkontroll

Wessel Vel har en etablert internkontroll (med virkning fra 2.2.2011). Formålet med en slik internkontroll er å ivareta de forpliktelser Wessel Vel har for egne ansvars- og fellesområder (bl.a. lekeplasser).

Internkontrollen er nærmere beskrevet i følgende dokumenter:

Internkontroll – Wessel Vel

Vedlegg A – Kart – Wessel Vel ansvarsområder
Vedlegg B – Skiltmal
Vedlegg C – Tiltaksskjema
Vedlegg D – Kontrollskjema for Lekeplasser