Forhåndsvarsel innkalling generalforsamling 2018 Pepperstad.net

Innkallingen er oppdatert. Se her.

 

Styret i Pepperstad.net innkaller medlemmene til

GENERALFORSAMLING 2018 PEPPERSTAD.NET

Tidspunkt: Tirsdag 24. april 2018, kl. 20:00 (fremmøte kl. 19:45)

NB! NB! Sted: Kommunestyresalen–Vestby Rådhus(hovedinngang)

Innkallingen til og referatet fra generalforsamlingen samt våre vedtekter vil være tilgjengelig på vår nettside: www.pepperstad.net. Dersom du har behov for å motta en papirversjon av disse fra oss (gratis) kan du fylle ut og returnere slippen nederst på denne siden eller sende oss en epost.

Det er tidligere vedtatt på en generalforsamling at papirversjon av innkallingen samt referatet kun blir distribuert til de medlemmer som skriftlig ber om dette. Dette for å spare kostnader.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen:

Frist: Mottatt av styret senest innen 15. mars 2018.

Sendes: Til e-postadressen: info@www.pepperstad.net

eller til postadresse:

Pepperstad.net Postboks 240

1541 Vestby

 

Innkallingen vil være tilgjengelig på vår nettside senest 3. april 2018. Referatet vil være tilgjengelig på vår nettside senest 12. juni 2018.

 

Vel møtt! Pepperstad Skog 20.02.2018