Varsel inkallelse generalforsamling Pepperstad Skog Vel 2019

Styret i Pepperstad Skog Vel innkaller medlemmene til:

GENERALFORSAMLING 2019
PEPPERSTAD SKOG VEL

Mandag 29. april 2019 kl. 19:00 (fremmøte kl. 18:45)

NB! NB! Sted: Pepperstad Grendesenter

Last ned innkallelsen.Varsel innkallelse generalforsamling 2019 Pepperstad Skog Vel

Forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen:

Frist:
Mottatt av styret senest innen 15. mars 2019.

Sendes:
Til e-postadressen: pepperstadskogvel@pepperstad.net
eller til postadresse:

Pepperstad Skog Vel
Postboks 16
1541 Vestby

Innkallingen vil være tilgjengelig på vår nettside senest 7. april 2019.
Referatet vil være tilgjengelig på vår nettside senest 16. juni 2019.

Vel møtt!