Varsel innkallelse generalforsamling 2019 Pepperstad.net

Styret i Pepperstad.net innkaller medlemmene til:

GENERALFORSAMLING 2019
PEPPERSTAD.NET

Tirsdag 30. april 2019 kl. 20:00 (fremmøte kl. 19:45)

Last ned: Innkallelse generalforsamling Pepperstad.net 2019

NB! Sted: Kommunestyresalen–Vestby Rådhus(hovedinngang)

Innkallingen til og referatet fra generalforsamlingen samt våre vedtekter vil være tilgjengelig på vår nettside. Dersom du har behov for å motta en papirversjon av disse fra oss(gratis) kan du fylle ut og returnere slippen nederst på denne siden eller sende oss en epost. Det er tidligere vedtatt på en generalforsamling at papirversjon av innkallingen samt referatet kun blir distribuert til de medlemmer som skriftlig ber om dette. Dette for å spare kostnader.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen:

Frist:
Mottatt av styret senest innen 15. mars 2019.

Sendes: Til e-postadressen: info@pepperstad.net eller til postadresse:

Pepperstad.net
Postboks 240
1541 Vestby

Innkallingen vil være tilgjengelig på vår nettside senest 7. april 2019.
Referatet vil være tilgjengelig på vår nettside senest 16. juni 2019.

Vel møtt!