Innkallelse generalforsamling Wessel Vel 25. april 2019

Styret i Wessel Vel innkaller medlemmene til:

GENERALFORSAMLING WESSEL VEL 2019
Sted: Wessel Stua 25. april kl. 1900

Innkalling til Generalforsamling 25. april 2019
Årsregnskap 2018
Budsjett forslag 2019

Innkallingen til og referatet fra generalforsamlingen samt våre vedtekter vil være tilgjengelig på side på pepperstad.net

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen:
Frist:
Innkommende forslag må være styret i hende 27. mars 2019.

Sendes: Til e-postadressen: styret@wesselvel.no