Forhåndsvarsel innkalling generalforsamling 2018 Pepperstad.net

Innkallingen er oppdatert. Se her.   Styret i Pepperstad.net innkaller medlemmene til GENERALFORSAMLING 2018 PEPPERSTAD.NET Tidspunkt: Tirsdag 24. april 2018, kl. 20:00 (fremmøte kl. 19:45) NB! NB! Sted: Kommunestyresalen–Vestby Rådhus(hovedinngang) Innkallingen til og referatet fra generalforsamlingen samt våre vedtekter vil være tilgjengelig på vår nettside: www.pepperstad.net. Dersom du har behov for å motta en papirversjon …
Fortsett å lese Forhåndsvarsel innkalling generalforsamling 2018 Pepperstad.net