Pepperstad skog

Her er en oversikt over hvem som sitter i styret i Pepperstad skog vel, samt viktige dokumenter og protokoller.

Er det noe du savner på nettsidene, gi beskjed til styret.

Styret 2018/2019:

Leder: Tore Hem

Karen Bachs vei 22

64 95 11 57

Kasserer: Ola Bjørnstad

Sadelmagerens vei 1

90 81 94 56

Sekretær: Henriette W. Jalkeng

Sadelmagerens vei 5

90 60 60 50

Medlem: Kjell Tørrissen

Karen Bachs vei 3

Internkontroll lekeplasser: Dag Holst

Sadelmagerens vei 17

91 66 02 66

Varamedlem: Pål Svendsen

Karen Bachs vei 30

Valgkomité:

Sven Harry Bjørn-Røli, Stabels vei 19

Svein Solli, Karen Bachs vei 33

Pepperstad.net-representant:    Tore Hem

Hvert år kan man søke vellet om økonomisk bistand til ulike type prosjekter, tilstelninger etc. Søknadsfristen for stønad er satt til 31.august hvert år. Søknadene vil bli behandlet på første styremøte etter denne dato. 

Postadresse:

Pepperstad skog vel
Postboks 16
1541 Vestby

Du kan også kontakte styret ved å sende en epost til pepperstadskogvel@pepperstad.net

Alle beboere i Pepperstad skog vel oppfordres til å komme med forslag til hva vi skal investere i av felles redskap (til utlån). 

Per i dag har vellet følgende redskap til felles bruk for medlemmene: Kvistkvern – Tønnegrill – Ryddesag – Motorsag – Gressklipper – Vedkløyver – Feiemaskin – Vernebukse – Vernestøvler – Hjelm med visir – Fellespett. Kontakt Tore Hem eller Henriette W. Jalkeng for utlån.

Vedrørende Pepperstad.net:

«Pepperstad.net har utarbeidet og publisert anbud vedrørende oppgradering av nettet (fiber), drift og leveranse av innholdstjenester. Interesserte som ønsker en kopi av dokumentene kan gi meg beskjed. Styret i Pepperstad.net vil legge frem en innstilling for Generalforsamlingen 2017 så blir det flertallet som bestemmer hvor veien går videre.»

Informasjonsplakat til velforeningene

Relevante dokumenter:

Generalforsamling-Innkallelse 2021 – Pepperstad Skog Vel

Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2019

Innkalling_GF_Pepperstad skog vel_2019

Referat fra generalforsamling Pepperstad skog vel 2018

Innkalling_GF_Pepperstad skog vel_2018

Varsel om innkalling til generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamling Pepperstad skog vel 2017

Innkalling til generalforsamling 20.4.2017

Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2016

Vedtekter Pepperstad skog vel 2016 (oppdatert 4/2016)

Innkalling til generalforsamling 27.4.2016

Budsjett 2015 med kommentar til referatet

Referat fra generalforsamling i Pepperstad skog vel 2015

Innkalling_generalforsamling_PSV_2015

Varsel om innkalling til generalforsamling 2015

Referat generalforsamling 2014

Generalforsamling-Innkallelse 2014

Varsel innkallelse generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2013

Generalforsamling-Innkallelse 2013

Referat generalforsamling 2012 

Innkalling generalforsamling 2012  

Referat generalforsamling 2011

Innkalling generalforsamling 2011

Generalforsamling, Referat 2010 

Generalforsamling, Innkallelse 2010

Generalforsamling, Referat 2009

Vedtekter PSV 2012