Pepperstad.net

Foreningene på Pepperstad

Pepperstad består av syv likestilte foreninger.
Hver forening har egne vedtekter og består av grender, under disse foreningene ligger antennelaget – Pepperstad.net

Pepperstad.net står som eier av www.pepperstad.net og er ansvarlig for at en kyndig person holder siden oppdatert. Formålet med denne siden er å gjøre informasjon rundt Pepperstad tilgjengelig på best mulig måte.

Vi åpner også for at foreningene på Pepperstad skal kunne legge ut informasjon på disse sidene.

Pepperstad.net
Postboks 240
1541 Vestby

Organisasjonsnummer: 893 107 932

Pepperstad.net styret består av følgende representanter:

  • Tore Hem, Pepperstad Skog Vel, leder
  • Geir Mathisen, Mora Vel, kasserer
  • Jan Henrik Flatla Palnes, Eika Vel, assisterende kasserer
  • Espen Karlsholmen, Solligrenda Vel, styremedlem
  • Jan Hellevik, Wessel Vel, webansvarlig
  • Tommy Knudsen, Skogen Vel, sekretær

Skulle det være noe du lurer på, eller opplever du noe problemer. Så send oss en beskjed med kontaktskjemaet under. Du kan også send oss en mail direkte til info@pepperstad.net

Dokumenter relatert til anbudsrunde om fiber 2017.

Konkurransegrunnlag_PepperstadNet

Vedlegg_A_Egenerklæring

Vedlegg_B_PrisOgKrav_v2

Vedlegg_C_SluttbrukerProdukter

Vedlegg_D_Utstyrsoversikt

Dokumentene over er publisert i forbindelse med innhenting av anbud. Det presiseres at dokumentene er pepperstad.net sin eiendom og skal ikke deles med tredje part eller benyttes på noen måte uten samtykke fra pepperstad.net. I tillegg finnes det en teknisk kravspesifikasjon på infrastruktur. Denne er veldig teknisk, kan sendes på email om det er noen som  har ønske om å lese den. Ta i så fall kontakt med styret via epost.

Diverse dokumenter

Les Informasjonsskriv 2010