Boligsalg eller utleie

Skal du selge eller leie ut din bolig?

Isåfall er det viktig at du sender beskjed om dette til Pepperstad.net!

Ved boligsalg må utstyret fra Get/Telia leveres tilbake og ny eier må hente nytt utstyr. Dette kan gjøres hos Englevakten v/Plantasjen i Vestby. Årsaken til dette er bl.a. fordi ny eier må inngå en kontrakt om tjenestene fra Get slik.

Medlemsavgift og kollektiv avtale gjøres opp ved overtagelsesdato. Dersom kollektiv avtale ønskes avsluttet før overtagelsesdato må det gis beskjed til Pepperstad.net om dette innen ønsket avslutningsdato. Medlemsavgiften er pliktig og kan dermed ikke avsluttes før overtagelsesdato.

Skal du leie ut din bolig må du passe på at det er du som eier av boligen som har pliktig medlemskap, og derfor står ansvarlig for at medlemsavgiften innbetales. Videre er eventuelt utstyr fra Get/Telia utstedt i ditt navn og på din kontrakt, og du har derfor også ansvaret for dette utstyret og den kollektive avtalen, eventuelt inntil du sier opp denne avtalen.

Pepperstad.net kan bistå med å sende faktura til leier av din bolig, men dette fritar ikke boligeier fra ansvaret for å sørge for at denne blir betalt.