Foreninger

Pepperstad består av syv likestilte foreninger, hver forening har egne vedtekter og består av grender.