Priser og betingelser

Alle beboere på Pepperstad har rett, og plikt til å være medlem. Som medlem av Pepperstad.net får du tilgang til noen fordelaktige tjenester fra Get.

Som medlem må du betale en årsavgift til Pepperstad.net. Årsavgiften går til å dekke administrasjon og vedlikeholdskostnader til kabelnettet du som beboer er medeier av. Årsavgiften fastsettes på Generalforsamlingen hvert år.

Som medlem får du tilgang til en kollektiv avtale vi har med Get, til en veldig rimelig månedspris! Månedspris for denne fremkommer på faktura, og kan opplyses ved kontakt med styret.

Priser kollektiv avtale fra 1.1.2021 (gjeldende)

Priser kollektiv avtale fra 1.3.2018 (gammel)