Solligrenda

Styret består av
Styreleder: Vivi Haaheim
Kasserer: Elin Sliper Langeteig
Styremedlem: Espen Karlsholmen