Wessel

Generalforsamling Wessel Vel
Sted: Wessel stua 25. april kl. 19.00

Innkalling til Generalforsamling 25. april 2019
Årsregnskap 2018
Budsjett forslag 2019

Referat Generalforsamling 2019
Varsel innkalling generalforsamling 2019

Generalforsamling Wessel vel 30.mai 2017 kl. 19.00 på Wessel stua

Styrets innstilling til innkommende forslag til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling 30 mai 2017

Budsjett forslag 2017

Generalforsamling pepperstad.net 2017

Vil bli avholdt på Pepperstad Grendehus den 26. april 2017, kl 2100.
2017 budsjett forslag

Lading av elbiler

Styret ønsker å minne om at det er ikke tillatt med lading av elbiler fra uttak i garasjene, det er kun tillatt ved bruk av godkjent ladepunkt ved egen bolig.

Dette ble vedtatt på generalforsamlingen 2015.

Generalforsamling 2016

30. mai kl 1900

Nedenfor ligger innkalling, samt regnskap for 2015 og budsjett for 2016.

Generalforsamling 2016 Wessel vel

Balanse 2015 – utkjørt 2016 04 20

Budsjett 2016 – endelig 2016 04 20

Resultat 2015 – utkjørt 2016 04 20

Generalforsamling 2015

25. mai kl 1900

Wessel Vel – GF 2015

Innbrudd i garasje

Hei alle i Wesselvel, vi har nå hatt innbrudd i en garasje i Tømmersvendens vei igjen, vil bare oppfordre alle til å låse sine garasjer. Jeg vet at noen sliter med å få låst, da må man ta kontakt med en snekker eller låsesmed.

Husk også å låse boder.

Med hilsen
Asbjørn G
Styreleder Wesselvel

Litt informasjon om hagerømlinger.

Se mer på denne linken.

Viktig informasjon om hageavfalldeponering!

Styret har blitt kontaktet av en skogforvalter for “Opplysningsvesenets fond” (Norskog), som melder at grunneier ikke lenger ønsker tømming av hageavfall på gnr 6 bnr 1 (området mellom Pepperstad skog og Bjørlien skole), dvs ‘våre’ hageavfallsplasser.

Vi har forsøkt å komme til en ordning med de slik at vi kan fortsette å bruke disse plassene for å deponere hageavfall, men de er ikke interessert i det hele tatt. Sitat: “Da har jeg konferert med grunneier som ikke ønsker avfallsplasser. Det vil si at all deponering må avsluttes omgående, informasjon gis til beboerne og «gjerder» fjernes.
Vi har tidligere satt opp gjerder for å hindre tømming av avfall langs stien som leder til plassen. Disse vil nå bli fjernet i løpet av kort tid. Vi vil også henge opp skilt på områdene som det gjelder.
Styret oppfordrer alle beboere til å respektere grunneiers ønske og ikke deponere hageavfall på disse områdene i fremtiden.
Styret vil diskutere alternative løsninger og vil også ta opp saken på neste generalforsamling. Om noen har innspill, vennligst ta kontakt enten med styremedlemmer direkte eller via email styret@wesselvel.no.

Generalforsamling 2013 vil bli avholdt tirsdag den 7. mai klokken 1900 på Wesselstua.

OBS! Det har sneket seg inn en skrivefeil i innkallingen som ble lagt i postkassene – riktig tidspunkt er TIRSDAG den 7. mai.
 
 Innkalling Generalforsamling 2013
 
 
 
Generalforsamling arkiv
Du finner innkallingen til (og referat fra) tidligere eneralforsamlinger her.
 
 

Velkommen til de offisielle hjemmesidene til Wessel Vel.
Innholdet på disse sidene vedlikeholdes av Wessel Vels styre.
 
 
Wessel Vel er ett av Pepperstad Skogs 7 vel områder og har ca 127 husstander, fordelt på følgende  veier: Tømmersvendens vei, Slagterens vei, Mettes vei, Johans vei, Mads vei og Herremandens vei .
 
  
Eller du kan kontakte oss via kontaktskjema.

Om det haster, kan styrets leder (Asbjørn Gulbrandsen) kontaktes på mobil 41 25 14 38.

 
Styret 2011 – 2012:
 
Asbjørn Gulbrandsen – Tømmersvendens vei
Nina Budalen (kasserer) – Mads vei
Leif Åge Seneseth – Mads Vei
Anja Martens Mayer Loulous – Herremandens vei
Jan Hellevik – Slagterens vei
Vara:
Gunnar Kittl – Mads vei
Ronny Danielsen – Mads vei
 
 
Styret i forrige periode (2010-2011):
Klaus Fottland (leder), Tømmersvendens vei
Nina Budalen (kasserer), Mads vei
Søren Jørgensen, Johans vei
Anja Martens Mayer Loulous, Herremandens vei
Leif Åge Seneseth, Mads vei
Jan Hellevik, Slagterens vei
Glenn Inghelm (Pepperstad.net representant), Tømmersvendens vei
 
 
 
Inga Antonsen (vara)
Øystein Sæther (vara), Mads vei
Per-Erik Evensen (Pepperstad.net vara)