Referat og dokumenter

Generalforsamling Referat Innkalling
2019 Referat GF 2019  Innkalling GF 2019
2017 Referat GF 2017  Innkalling GF 2017
2016 Referat GF 2016  Innkalling GF 2016
2015 Referat GF 2015 Innkalling GF 2015
2014 Referat GF 2014 Innkalling GF 2014
2013 Referat GF 2013 Innkalling GF 2013
2012 Referat GF 2012 Innkalling GF 2012
2011 Referat GF 2011 Innkalling GF 2011
2010 Referat GF 2010 Innkalling GF 2010

Tidligere Generalforsamlinger: 20092008, (2007), 200620052004

 
 
Referater fra styremøter:
 
16.06.2016
25.08.2015
27.11.2014
04.09.2014
21.04.2014
21.1.2014
12.11.2013
11.6.2013
07.06.2012
30.01.2012
22.11.2011
15.09.2011
30.06.2011
30.05.2011
02.02.2011
24.11.2010
28.09.2010
25.08.2010
26.05.2010
13.01.2010
03.11.2009
22.09.2009
26.08.2009
03.03.2009
13.01.2009
19.06.2008
29.04.2008
01.04.2008
28.02.2008
17.01.2008
22.11.2007
13.09.2007
18.06.2007
 
VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 300609
 
Movar – dialog 2008 ifbm ny renovasjonsordning:
Referat fra befaring 9. april 2008
Presentasjon til generalforsamling 2008
Uttalelse fra Wessel Vel 24. juni 2008
 
 
Reguleringsbestemmelser for Pepperstad Skog:
Wessel Vel tilhører felt A i reguleringsbestemmelsene.
 
Reguleringsbestemmelser for Pepperstad Skog
Tillegg til reguleringsbestemmelser for Pepperstad Skog
Reguleringskart Felt A
Reguleringskart Felt B
Reguleringskart Felt C
Reguleringskart Felt D
Reguleringskart Mora feltet
Reguleringskart Bjørlien feltet
Reguleringskart Risil Skole og Idretts anlegg
Reguleringsbestemmelse for Risil skole og Idretts anlegg