Parkering & trafikk

Viktig informasjon ang. parkering og snø – vinteren 2010/2011.
Parkeringsproblematikk:
Hver husstand er i snitt tilgodesett med en halv parkeringsplass i tillegg til garasjen. Mange og kanskje de fleste husstander har i dag mer enn en bil. Det sier seg selv at parkeringsproblemer vil oppstå. Styret henstiller derfor til nye og gamle beboere om å benytte garasjen til det den er tiltenkt for – nemlig bilen. En del beboere har den siste tiden opparbeidet seg en privat parkeringsplass inntil egen husvegg. Dette er i strid med vedtektene for anvendelse av friområder. Skulle plassen være opparbeidet på privat grunn er kjøring til og fra i hovedsak brudd på trafikkreglene.

Garasjene:
Alle oppfordres til å bruke garasjen sin til å parkere bil sin der. Dette på grunn av de begrenset parkeringsmuligheter vi har i vellet.
Garasjene tilhører beboerne. Det går fram av skjøtet på eiendommene. Andre vel på Pepperstad har påtatt seg vedlikeholdsansvaret for garasjene, men de har en langt høyere velkontingent enn det vi har. Det pålegger således hver av oss selv å vedlikeholde sin garasje.

Trafikk på stikkveier:
Alle hovedstikkveiene i vel området er offentlige veier. De er offentlig skiltet med “Forbudt for motorvogn”, med underskilt – “Gjelder ikke renovasjon og syketransport”. En ber derfor beboerne respektere dette. Velområdet ble i sin tid planlagt som et bilfritt område.

Hovedstikkveiene er sentrale i en nødsituasjon. Ambulanse og Brannbil må ikke hindres!

Det bor mange småbarnsfamilier i vellet. At området er ett bilfritt område bør gir foreldre en garanti for at det er trygt å la barna leke i området.
Det er i vellet forståelse for at det er nødvendig å kjøre på stikkveiene når for eksempel bilen er full av varer. Det forventes da at man viser ansvar og bare kjører i første gir i max 6-8 km i timen!

Kjøring i annen gir kan kun oppfattes som et uttrykk for mangel på respekt og ansvar. Ikke vær hensynsløs.