Tømmersvendensvei

Grendestyret:

  • Asbjørn Gulbrandsen, nr 18
  • Kjell Tore Johansen, nr 14
  • Glenn Waatvik Inghelm, nr 16

Dugnadsliste gressklipping